Skupina Manni, budování budoucnosti

Verona, 4. května 2020


Od 4. května se v Itálii výrobní odvětví restartuje, a proto italské společnosti skupiny Manni Group znovu otevírají své činnosti nikoli se sníženou sazbou pro to, co bylo stanoveno v odchylce, ale s plným potenciálem. V předchozích tiskových zprávách byla nezbytná ochranná opatření zdůrazněna a provedena před požadavky, a to díky dovednostem a profesionalitě všech zaměstnanců společností skupiny.


V hlavním proudu je tento okamžik označován jako „Černá labuť“, událost, ke které dochází s výjimečnou vzácností a která určí směr budoucnosti. Abychom se s těmito okolnostmi vyrovnali, jsou často naznačeny charakteristiky pevné skupiny, jako je ta, do které patříme: rozmanitost jako základní prvek organizační kultury, schopnost sítě, rychlá a jasná rozhodnutí, spoluzodpovědnost, energie , společný faktor zkušeností a osvědčených postupů, modernizace systémů a infrastruktur IT. Je to správné a právě to se stalo. Skutečný rozdíl však přinesly ženy a muži ve skupině při překonání této mimořádné situace. Bezpochyby bude příspěvek všech zaměstnanců v další fázi ještě rozhodující.


Společnosti skupiny v Itálii i ve světě prokázaly odolnost změnou způsobu práce, kdy vždy zaručovaly ústřední postavení zákaznických služeb. Vznikly nové projekty, které prokázaly ještě silnější integraci know-how skupiny, a to i prostřednictvím spolupráce s odborníky z různých odvětví a univerzit. Je to díky dostupnosti každého, pocitu odpovědnosti a sounáležitosti.


Ke zvládání běžných potřeb došlo nejen v mimořádné situaci, ale byly navrženy inovace právě pro zvládnutí mimořádné události, a to vstřikováním nových technologií, od nemocničního modulu po to, co nabízí společnost Maetrics. Nejen to, dokonce byla poskytnuta pomoc mnoha zákazníkům, aby se mohli znovu aktivovat ve prospěch činností, na které se vztahuje výjimka, pomocí osobního poradenství. Tento okamžik byl použit k posílení dovedností a školení prodejních sil.


Tyto kroky krok za krokem pomáhají definovat směr budoucnosti, postup společnosti Manni Group a komunitu, ve které spolupracujeme. Nyní nás čeká tolik úsilí a obtíží, jak se očekávalo v poslední tiskové zprávě, směrem k budoucnosti, kde protagonistou oživení bude suchá a udržitelná výstavba.
Enrico Frizzera


Generální ředitel a generální ředitel Manni Group

TRH
 • Česká republika
 • Deutschland
 • España
 • France
 • Italia
 • México
 • România
 • USA
JAZYK
 • American American
 • Mexico Mexico
 • Română Română
 • Nederlands Nederlands
 • Italiano Italiano
 • Čeština Čeština
 • Français Français
 • Deutsch Deutsch
 • Español Español
 • English English
You will see the site in English with the Czech portfolio
You will see the site in English with the German portfolio
You will see the site in English with the Spanish portfolio
You will see the site in English with the French portfolio
You will see the site in English with the Italian portfolio
You will see the site in English with the Mexican portfolio
You will see the site in English with the Romanian portfolio
You will see the site in English with the American portfolio
Verás el sitio en mexicano con el portafolio checo
Verás el sitio en mexicano con el portafolio alemán
Verás el sitio en mexicano con el portafolio en español
Verá el sitio en mexicano con el portafolio francés
Verás el sitio en mexicano con el portafolio italiano
Verás el sitio en mexicano con el portafolio mexicano
Verá el sitio en mexicano con el portafolio rumano
lang_mx_switcher_with_usa_portfolio
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul ceh
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul german
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul spaniol
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul francez
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul italian
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul mexican
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul românesc
lang_ro_switcher_with_usa_portfolio
lang_nl_switcher_with_cs_portfolio
lang_nl_switcher_with_de_portfolio
lang_nl_switcher_with_es_portfolio
lang_nl_switcher_with_fr_portfolio
lang_nl_switcher_with_it_portfolio
lang_nl_switcher_with_mx_portfolio
lang_nl_switcher_with_ro_portfolio
lang_nl_switcher_with_usa_portfolio
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio ceco
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio tedesco
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio spagnolo
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio francese
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio italiano
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio messicano
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio rumeno
lang_it_switcher_with_usa_portfolio
Uvidíte web v rumunštině s českým portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s francouzským portfoliem
Uvidíte web v rumunštině se španělským portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s francouzským portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s německým portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s mexickým portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s rumunským portfoliem
lang_cs_switcher_with_usa_portfolio
Vous verrez le site en français avec le portfolio tchèque
Vous verrez le site en français avec le portfolio allemand
Vous verrez le site en français avec le portfolio espagnol
Vous verrez le site en français avec le portfolio en français
Vous verrez le site en français avec le portfolio italien
Vous verrez le site en français avec le portfolio mexicain
Vous verrez le site en français avec le portfolio roumain
lang_fr_switcher_with_usa_portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem tschechischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem deutschen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem spanischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem französischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem italienischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem mexikanischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem rumänischen Portfolio
lang_de_switcher_with_usa_portfolio
Verá el sitio en español con el portafolio checo
Verá el sitio en español con el portafolio alemán
Verá el sitio en español con el portafolio en español
Verá el sitio en español con el portafolio francés
Verá el sitio en español con el portafolio italiano
Verá el sitio en español con el portafolio mexicano
Verá el sitio en español con el portafolio rumano
Verá el sitio en español con el portafolio americano
You will see the site in English with the Czech portfolio
You will see the site in English with the German portfolio
You will see the site in English with the Spanish portfolio
You will see the site in English with the French portfolio
You will see the site in English with the Italian portfolio
You will see the site in English with the Mexican portfolio
You will see the site in English with the Romanian portfolio
lang_en_switcher_with_usa_portfolio
ZRUŠENÍ
POTVRDIT