UDRŽITELNOST JAKO INTEGROVANÝ PŘÍSTUP

Zítřejší projekty procházejí integrovanou vizí.

Skupina prosazuje jednotný a průřezový přístup k udržitelnosti, který prostupuje všemi aspekty podnikání, a usiluje o spravedlivý a udržitelný růst svých aktivit, a to i díky investicím do vývoje inovací produktů a procesů.

Pravidlo 22, z dokumentu Správa a řízení společnosti Manni Group
Přínosy LEED a BREEAM

Díky spolupráci se společností Habitech a díky jejímu programu GreenMap bylo mapování příspěvků produktů Isopan k získání certifikace budov LEED® rozšířeno na produkty vyrobené s technologií Leaf a s hodnocením BREEAM®. Ve srovnání s mapováním z roku 2016 se bodové hodnocení, jichž lze dosáhnout pomocí produktů Isopan, zvýšily - proúčely hodnocení udržitelnosti budovy - díky certifikacím získaným v posledních letech.

LEED®

LEED® - Leadership in Energy Environmental Design - je certifikační systém na volitelné bázi pro správu, projektování a konstrukci budov, udržitelných ze sociálního, environmentálního, ekonomického hlediska a z hlediska kvality prostředí pro uživatele.
Vznikl ve Spojených Státech v roce 1993 jako dílo U.S. Green Building Council (USGBC), LEED je dnes nejrozšířenějším standardem pro certifikaci udržitelnosti budov na světě. Bere v úvahu všechny oblasti, které zahrnují návrh a správu komerčních i obytných budov, nebo čtvrtí - a to jak nových, tak obnovovaných.

Izolované panely Isopan přispívají k předpokladům a důvěryhodnosti LEED.

Efektivita a úspora energie jsou vodítkem pro řízení výroby společnosti Isopan a podporují naše úsilí věnované výzkumu a vývoji inovativních řešení. Naše izolační panely pro střešní systémy a stěny přispívají k předpokladům a důvěryhodnosti pro certifikaci LEED BD+C (Building Design and Construction) V4 v oblastech:

LEED® CERTIFIKACE
BREEAM

BREEAM® - Building Research Establishment Environmental Assessment Method je jednou z nejpoužívanějších metod hodnocení udržitelnosti na světě, určenou pro urbanistické projekty, infrastruktury a budovy, vytvořenou organizací Building Research Establishment (BRE) v roce 1990 a používanou ve více než 70 zemích po celém světě. Systém vychází z přijetí udržitelných postupů prostřednictvím parametrů, které stanoví přesná kritéria pro návrh a konstrukci zdravých, energeticky účinných budov s nízkým dopadem na životní prostředí. BREEAM podporuje inovaci, hodnoty udržitelnosti a efektivity, rozvoj investic do nemovitostí a vytváření udržitelného prostředí, které zlepšuje kvalitu života lidí, kteří žijí a pracují v budovách BREEAM. Zdroj: http://www.breeam.com/

Panely Isopan přispívají k získávání důvěryhodnosti pro certifikaci BREEAM NC.

BREEAM® CERTIFIKACE
DECLARE

Speciální výrobky Isopan jsou první v Itálii, které získaly značku DECLARE. Díky Leaf a Green Roof získává Isopan štítek transparentnosti stavebních materiálů.

Declare je značka, vytvořená institutem International Living Future Institute (ILFI) a společností Living Future Europe Initiative (Lfei), která potvrzuje bezpečnost materiálů, použitých ve výrobcích pro evropský stavební trh. Každý produkt, který je označen štítkem Declare, prohlašuje, že v něm nejsou žádné „přísady“ uvedené na Červeném seznamu (Red List), což je seznam nejnebezpečnějších materiálů ve stavebním průmyslu.

Isopan je první společností v Itálii, která získala označení Declare pro dva ze svých inovativních produktů: LEAF a Green Roof.

DECLARE CERTIFIKACE
EPD® - Environmental Product Declarations

EPD® je certifikované prohlášení o ekologickém produktu, které poskytuje údaje o životním cyklu produktů v souladu s mezinárodní normou ISO 14025. Certifikáty EPD společnosti Isopan shromažďují výsledky analýz Life Cicle Assessment (LCA) široké škály panelů Isopan, vyráběných v závodech Trevenzuolo a Patrica, a to jak ve verzi s polyuretanem, tak s minerální vlnou. Používání produktů Isopan, vybavených těmito certifikáty poskytuje kredit z hlediska hlavního hodnocení udržitelnosti ve stavebnictví (LEED, BREEAM, CAM Edilizia, LBC,...), a proto umožňuje architektům a projektantům vyhodnotit a minimalizovat dopady generované samotnou budovou volbou řešení s nejnižším dopadem.

EPD najdete na následujících odkazech, nebo stažením souboru PDF připojeného ke stránce.
EPD - PANELY TYPU SANDWICH S OCELOVÝM PLÁŠTĚM A IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY
EPD - PANELY TYPU SANDWICH S OCELOVÝM PLÁŠTĚM, S POLYURETANOVÝM IZOLAČNÍM JÁDREM A EXPANZNÍ POLYISOKYANURÁTOVOU PĚNOU

EPD - SANDWICH PANELS WITH STEEL FACINGS AND MINERAL WOOL INSULATING CORE

EPD® CERTIFIKACE

EPD - SANDWICH PANELS WITH STEEL FACINGS AND EXPANDED POLYURETHANE OR POLYISOCYANURATE INSULATING CORE

EPD® CERTIFIKACE
TRH
 • Česká republika
 • Deutschland
 • España
 • France
 • Italia
 • México
 • România
 • USA
JAZYK
 • American American
 • Mexico Mexico
 • Română Română
 • Nederlands Nederlands
 • Italiano Italiano
 • Čeština Čeština
 • Français Français
 • Deutsch Deutsch
 • Español Español
 • English English
You will see the site in English with the Czech portfolio
You will see the site in English with the German portfolio
You will see the site in English with the Spanish portfolio
You will see the site in English with the French portfolio
You will see the site in English with the Italian portfolio
You will see the site in English with the Mexican portfolio
You will see the site in English with the Romanian portfolio
You will see the site in English with the American portfolio
Verás el sitio en mexicano con el portafolio checo
Verás el sitio en mexicano con el portafolio alemán
Verás el sitio en mexicano con el portafolio en español
Verá el sitio en mexicano con el portafolio francés
Verás el sitio en mexicano con el portafolio italiano
Verás el sitio en mexicano con el portafolio mexicano
Verá el sitio en mexicano con el portafolio rumano
lang_mx_switcher_with_usa_portfolio
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul ceh
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul german
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul spaniol
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul francez
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul italian
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul mexican
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul românesc
lang_ro_switcher_with_usa_portfolio
lang_nl_switcher_with_cs_portfolio
lang_nl_switcher_with_de_portfolio
lang_nl_switcher_with_es_portfolio
lang_nl_switcher_with_fr_portfolio
lang_nl_switcher_with_it_portfolio
lang_nl_switcher_with_mx_portfolio
lang_nl_switcher_with_ro_portfolio
lang_nl_switcher_with_usa_portfolio
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio ceco
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio tedesco
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio spagnolo
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio francese
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio italiano
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio messicano
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio rumeno
lang_it_switcher_with_usa_portfolio
Uvidíte web v rumunštině s českým portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s francouzským portfoliem
Uvidíte web v rumunštině se španělským portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s francouzským portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s německým portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s mexickým portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s rumunským portfoliem
lang_cs_switcher_with_usa_portfolio
Vous verrez le site en français avec le portfolio tchèque
Vous verrez le site en français avec le portfolio allemand
Vous verrez le site en français avec le portfolio espagnol
Vous verrez le site en français avec le portfolio en français
Vous verrez le site en français avec le portfolio italien
Vous verrez le site en français avec le portfolio mexicain
Vous verrez le site en français avec le portfolio roumain
lang_fr_switcher_with_usa_portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem tschechischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem deutschen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem spanischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem französischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem italienischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem mexikanischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem rumänischen Portfolio
lang_de_switcher_with_usa_portfolio
Verá el sitio en español con el portafolio checo
Verá el sitio en español con el portafolio alemán
Verá el sitio en español con el portafolio en español
Verá el sitio en español con el portafolio francés
Verá el sitio en español con el portafolio italiano
Verá el sitio en español con el portafolio mexicano
Verá el sitio en español con el portafolio rumano
Verá el sitio en español con el portafolio americano
You will see the site in English with the Czech portfolio
You will see the site in English with the German portfolio
You will see the site in English with the Spanish portfolio
You will see the site in English with the French portfolio
You will see the site in English with the Italian portfolio
You will see the site in English with the Mexican portfolio
You will see the site in English with the Romanian portfolio
lang_en_switcher_with_usa_portfolio
ZRUŠENÍ
POTVRDIT