ISOCOP

Střešní sendvičový panel isocop z polyuretanu, s trapézovým profilem s 5 vlnami.

Isocop je sendvičový panel pro ideální střešní pokrytí průmyslových, obchodních a agro-zootechnických struktur. Univerzálnost použití, rozložení zatížení a jednoduchá montáž přispívají k tomu, že Isocop představuje spolehlivé řešení pro jakýkoliv typ zákroku, jak při nových stavbách, tak při rekonstrukci střech.

FUNKCE
 • Sendvičový panel s dvojím kovovým obložením
 • Izolace z polyuretanu
 • Trapézový profil s 5 vlnami
 • Možnost použití pro stěny
CERTIFIKACE PRODUKTO

ÚDAJE O CERTIFIKACÍCH

 • Casella Vuota: Prodotto non producibile
 • Bez certifikátu
 • Certifikovaná vyrobitelnost
 • Certifikát prodloužením
 • Výkon uvolněn s technickou poznámkou
Reakce na oheň
Reakce na oheň
REAKCE NA OHEŇ: týká se chování materiálů při styku s ohněm ve skutečných konečných podmínkách aplikace, se zvláštním ohledem na stupeň účasti materiálu na požáru. Reakce na oheň je opatřením pasivní požární ochrany a její hlavní účinek se uplatňuje v první fázi šíření požáru. Jejím cílem je omezit vzplanutí materiálů a samotné šíření požáru (referenční norma je EN 13501-1)

Panely Isopan omezují vzplanutí a šíření ohně v případě požáru.

POZOR: Vlastnosti, deklarované v následujících tabulkách pro různé typy izolace se mohou měnit v závislosti na výrobním středisku, v souladu s platnými místními a národními normami. Získejte vlastní zkušenost s Isopan. Není-li výslovně požadováno, nebudou poskytovány žádné služby.
&nbps;
Klasifikace Izolace Kategorie Tloušťka 30 40 50 60 80 100 120 150
B s1 d0* Foam Reakce na oheň
B s2 d0 Foam Reakce na oheň
B s3 d0 Foam Reakce na oheň
B s3 d1 Foam Reakce na oheň
C s3 d0 Foam Reakce na oheň
Požární odolnosti
Požární odolnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST: týká se nosné schopnosti a rovněž i schopnosti oddělit prostor v případě požáru pomocí strukturálních prvků (např. stěny, podstřeší) a nestrukturálních prvků (např. dveře, příčky). Požární odolnost je opatřením požární ochrany, které musí být uplatněno pro zabezpečení patřičné bezpečnostní úrovně stavby během požáru (referenční norma je EN 13501-2).

Panely Isopan zabezpečují vhodnou požární odolnost v případě požáru.

POZOR: Vlastnosti, deklarované v následujících tabulkách pro různé typy izolace se mohou měnit v závislosti na výrobním středisku, v souladu s platnými místními a národními normami. Získejte vlastní zkušenost s Isopan. Není-li výslovně požadováno, nebudou poskytovány žádné služby.
&nbps;
Klasifikace Izolace Kategorie Tloušťka 30 40 50 60 80 100 120 150
REI 30* Foam Požární odolnosti
REI 15* Foam Požární odolnosti
Broof
Broof
B ROOF: představuje specifické posouzení rizika šíření vnějších požárů střešních krytin a třídy reakce na oheň fotovoltaických modulů, které jsou na nich instalované. Zkušební metody a chování při požáru jsou definovány normou UNI CEN/TS 1187. Oběžník hasičského záchranného sboru akceptuje používání střešních systémů klasifikovaných podle normy jako B-roof (t2), B-roof (t3) a B-roof (t4). Volba použité zkušební metody je označena (t1), (t2), (t3), (t4), kde vzestupná čísla neoznačují větší či menší požární odolnost, ale odlišnou zkušební metodu. Kvalitativní charakteristiky jsou označeny písmeny: B-roof udává nejkvalitnější provedení, zatímco F-roof označuje nejjednodušší provedení.

Panely Isopan snižují nebezpečí šíření požáru po střešní krytině, čímž jsou vhodnými pro aplikaci fotovoltaiky.

POZOR: Vlastnosti, deklarované v následujících tabulkách pro různé typy izolace se mohou měnit v závislosti na výrobním středisku, v souladu s platnými místními a národními normami. Získejte vlastní zkušenost s Isopan. Není-li výslovně požadováno, nebudou poskytovány žádné služby.
&nbps;
BROOF Izolace Kategorie Tloušťka 30 40 50 60 80 100 120 150
Broof(T3) Foam Broof
Broof(T4) Foam Broof
Akustická izolace
Akustická izolace
AKUSTICKÁ IZOLACE: představuje schopnost bránit průchodu zvuku z jednoho prostoru do druhého. Měření akustické izolace vzdušnou cestou v laboratoři se provádí v souladu s normami: EN ISO 140-3, EN ISO 14140-2, UNI EN ISO 1793 části 2 a 3 a UNI EN ISO 717-1.

Panely Isopan omezují průchod zvuku z jednoho prostoru do druhého.

POZOR: Vlastnosti, deklarované v následujících tabulkách pro různé typy izolace se mohou měnit v závislosti na výrobním středisku, v souladu s platnými místními a národními normami. Získejte vlastní zkušenost s Isopan. Není-li výslovně požadováno, nebudou poskytovány žádné služby.
&nbps;
Akustické vlastnosti Izolace Kategorie Tloušťka 30 40 50 60 80 100 120 150
Rw=29dB Foam Akustická izolace
REALIZACE

TRH
 • Česká republika
 • Deutschland
 • España
 • France
 • Italia
 • México
 • România
 • USA
JAZYK
 • American American
 • Mexico Mexico
 • Română Română
 • Nederlands Nederlands
 • Italiano Italiano
 • Čeština Čeština
 • Français Français
 • Deutsch Deutsch
 • Español Español
 • English English
You will see the site in English with the Czech portfolio
You will see the site in English with the German portfolio
You will see the site in English with the Spanish portfolio
You will see the site in English with the French portfolio
You will see the site in English with the Italian portfolio
You will see the site in English with the Mexican portfolio
You will see the site in English with the Romanian portfolio
You will see the site in English with the American portfolio
Verás el sitio en mexicano con el portafolio checo
Verás el sitio en mexicano con el portafolio alemán
Verás el sitio en mexicano con el portafolio en español
Verá el sitio en mexicano con el portafolio francés
Verás el sitio en mexicano con el portafolio italiano
Verás el sitio en mexicano con el portafolio mexicano
Verá el sitio en mexicano con el portafolio rumano
lang_mx_switcher_with_usa_portfolio
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul ceh
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul german
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul spaniol
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul francez
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul italian
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul mexican
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul românesc
lang_ro_switcher_with_usa_portfolio
lang_nl_switcher_with_cs_portfolio
lang_nl_switcher_with_de_portfolio
lang_nl_switcher_with_es_portfolio
lang_nl_switcher_with_fr_portfolio
lang_nl_switcher_with_it_portfolio
lang_nl_switcher_with_mx_portfolio
lang_nl_switcher_with_ro_portfolio
lang_nl_switcher_with_usa_portfolio
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio ceco
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio tedesco
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio spagnolo
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio francese
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio italiano
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio messicano
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio rumeno
lang_it_switcher_with_usa_portfolio
Uvidíte web v rumunštině s českým portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s francouzským portfoliem
Uvidíte web v rumunštině se španělským portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s francouzským portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s německým portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s mexickým portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s rumunským portfoliem
lang_cs_switcher_with_usa_portfolio
Vous verrez le site en français avec le portfolio tchèque
Vous verrez le site en français avec le portfolio allemand
Vous verrez le site en français avec le portfolio espagnol
Vous verrez le site en français avec le portfolio en français
Vous verrez le site en français avec le portfolio italien
Vous verrez le site en français avec le portfolio mexicain
Vous verrez le site en français avec le portfolio roumain
lang_fr_switcher_with_usa_portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem tschechischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem deutschen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem spanischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem französischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem italienischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem mexikanischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem rumänischen Portfolio
lang_de_switcher_with_usa_portfolio
Verá el sitio en español con el portafolio checo
Verá el sitio en español con el portafolio alemán
Verá el sitio en español con el portafolio en español
Verá el sitio en español con el portafolio francés
Verá el sitio en español con el portafolio italiano
Verá el sitio en español con el portafolio mexicano
Verá el sitio en español con el portafolio rumano
Verá el sitio en español con el portafolio americano
You will see the site in English with the Czech portfolio
You will see the site in English with the German portfolio
You will see the site in English with the Spanish portfolio
You will see the site in English with the French portfolio
You will see the site in English with the Italian portfolio
You will see the site in English with the Mexican portfolio
You will see the site in English with the Romanian portfolio
lang_en_switcher_with_usa_portfolio
ZRUŠENÍ
POTVRDIT